Contact

Mr Jurgen Peters als vertrouwd advocaat en adviseur
 

Jurgen Peters

"De maatschappij is steeds complexer geworden. Dat geldt niet alleen voor de regelgeving maar ook voor de onderlinge verhoudingen en de wijze waarop men met elkaar omgaat.De moderne advocaat zal oog moeten hebben voor deze ontwikkelingen en zijn beroepsvaardigheden daarop dienen aan te passen. De advocaat zal meer dan vroeger oog moeten hebben voor de belangen van zijn cliënt en samen met de cliënt die belangen inventariseren en een strategie ontwikkelen om deze zo goed mogelijk al dan niet bij de rechter te behartigen. Hij/zij zal in samenwerking met de cliënt als team moeten streven naar een maximale belangenbehartiging waarin de cliënt in de advocaat een vertrouwd adviseur ziet.

Dat vertrouwen moet groeien en zal leidend moeten zijn voor de aard van de samenwerking met de cliënt. Dat veronderstelt een gedegen inzicht in verschillende rechtsgebieden en daarnaast in gespreksvoering, onderhandelingstechnieken en conflicthantering.

Een advocaat als adviseur

Van de advocaat mag worden verwacht dat hij zijn of haar cliënt opties genereert om het conflict tot een goede oplossing te brengen. De advocaat zal met zijn cliënt de verschillende opties bespreken, de kansen op een deugdelijke manier inschatten en uiteraard ook goede informatie geven over de kosten die met een bepaalde route gepaard gaan.
Als het tot een terechtzitting komt zal de advocaat op professionele wijze het standpunt van de cliënt moeten verdedigen en daarmee pogen de rechter te overtuigen van het gelijk van zijn of haar cliënt." 

Deze visie op de moderne advocaat als trusted advisor brengt Mr Jurgen Peters dagelijks in de praktijk. Niet alleen als advocaat maar ook als mediator en trainer. Mr Jurgen Peters mag zich verheugen in een groot aantal vaste cliënten die in voorkomende gevallen hem opnieuw benaderen voor rechtsbijstand.

Mediator en trainer

Mr Jurgen Peters is al meer dan 25 jaar (gecertificeerd MfN) mediator

Daarnaast is hij ruim 20 jaar verbonden geweest aan de Penitentiaire Inrichting Zoetermeer als lid van de Commissie van Toezicht. Hij heeft daarin tevens een rechtsprekende rol gehad als beklagrechter. Nadat de maximum periode van 15 jaar was bereikt, is hij gevraagd om lid te worden van de CVT in Alphen aan den Rijn. Daaraan is hij vier jaar verbonden geweest.

Hij is bestuurslid van de Vereniging Advocaat Psychiatrisch Patiëntenrecht.

Als trainer is Mr Peters ruim 30 jaar verbonden als vaardigheidstrainer aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Met name traint hij jonge advocaten in gesprekstechnieken, onderhandelvaardigheden, getuigenverhoren, pleitvaardigheden en conflicthantering. In de begeleiding van stagiaires heeft hij daarnaast een functie als coach/mentor.  

Daarnaast treedt hij regelmatig op als trainer mediationvaardigheden voor onder andere overheidspersoneel. 

Hij heeft geruime tijd trainingen gegeven aan rechtsbijstandsverzekeraars zoals DAS, Achmea en SRK.